romarakamlari.gen.tr
Roma Rakamları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarRoma Rakamları

Roma Rakamları, klasik olarak kullandığımız sayılardan farklı olarak birtakım işaret ve sembollerle sayıların yerini alan rakamlardır. Daha çok matematik alanında kullanılan bu rakamlar, evrensel nitelik taşıdığından dünyanın dört bir tarafında kullanılmaktadır. Roma rakamları, bir diğer ifade ediliş şekliyle romen rakamları, özellikle tarihsel anlatımlarda, sözel anlatımların veri gerektiren kısımlarında kullanılmaktadır. İlk üç roma rakamına baktığımızda, birincisinin normalde kullandığımız 1 rakamı ile benzer bir şekilde tek çubuk halinde ifade edildiğini görüyoruz. 

Roma Rakamları
Roma rakamında iki ise, aynı mantıksal çerçeve içinde iki çubuk ile yapılıyor. Roma rakamıyla üç sayısı da aynı şekilde 3 tane çubuğun yan yana gelmesiyle yazılıyor. Fakat dört sayısından itibaren rakamlarda farklılaşma görülüyor. Beş sayısının roma rakamında , alfabemizde kullandığımız '' V'' harfiyle simgelenmesi çok dikkat çekiyor. Öyle ki, eğer roma rakamıyla dört yazmak isterseniz, ilk önce '' V'' yazıyorsunuz, ve daha sonra da yazdığınız bu harfin - aslında roma rakamı olarak beş demek- sol tarafına bir adet çubuk atıyorsunuz. Bu , beş rakamından 1 rakamını çıkarmanız gerektiğini ifade eden bir sembolik gösterim. Dolayısıyla da dört rakamı karşımıza çıkıyor. Fakat tam tersini düşündüğümüzde, eğer altı rakamını elde etmek istiyorsanız, yazdığınız '' V'' harfinin sağ tarafına bir adet çubuk eklemeniz gerekmekte. Böyle yapınca da 6 sayısını elde ediyorsunuz. Beş sayısından sekiz sayısına kadar sola konulan çubuklar ile rakamlar simgelen-dirilirken, 9 sayısında da aynı mantıkla '' X '' harfinin soluna atılan bir çubuk ile vasıtasıyla sayı belirtilmiş oluyor. On sayısı roma rakamında '' X'' ifadesiyle gösteriliyor.

Matematiksel anlamda roma rakamlarının ifade edilişi bu yönde. Genel olarak kökenine ve tarihçesine baktığımızda ise bulunuşuna ve ilk kullanımına dair kesin bir zaman dilimi bulamıyoruz. İnsanlık tarihinden bu yana farklılaşarak günümüze gelen Roma Rakamları halen kullanılmaktadır. Matematik bilimciler tarafından da roma rakamlarıyla yapılan işlemlerde, özellikle çıkarma işleminde mantıksal tutarsızlıklar ve ölçüm yanlışlıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla roma rakamları, çok tercih edilen bir matematiksel ifade yöntemi değildir. Özellikle dört işlem yapma zorluğundan dolayı yaygın olarak kullanımı görülmemektedir. Ama tarihsel süreç içerisinde sıkça kullanılır. Örneğin padişah isimlerinden bahsederken, yüzyıl  kavramından bahsederken, veya kitapların başlangıçlarında ve en önemlisi de tarihi olaylarda sıkça kullanılmaktadır.

Roma rakamlarının kullanımı ile matematiksel ifadeleri farklı yollarla anlatım sağlanabilir. Roma rakamları, günümüzde özellikle matematiksel verilerin olduğu alanlarda sıklıkta kullanılmaktadır. Roma rakamları ile rakamlardan tutun da milyonlara kadar çok farklı sayılar ifade edilebilir . Bu özelliğiyle de Roma rakamları, matematik biliminde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Roma Rakamlarında "0" Sıfır kullanılmamaktadır.

Roma Rakamlarının Katsayıları

I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1000
V=5000
X=10000
L=50000
C=100000
D=500000
M=1000000

1 - 500 Arası Roma Rakamları ve Sayısal Karşılıkları

Roma Rakamı
Sayısal Değeri
Roma Rakamı
Sayısal Değeri
Roma Rakamı
Sayısal Değeri
Roma Rakamı
Sayısal Değeri
Roma Rakamı
Sayısal Değeri
I 1 CI 101 CCI 201 CCCI 301 CDI 401
II 2 CII 102 CCII 202 CCCII 302 CDII 402
III 3 CIII 103 CCIII 203 CCCIII 303 CDIII 403
IV 4 CIV 104 CCIV 204 CCCIV 304 CDIV 404
V 5 CV 105 CCV 205 CCCV 305 CDV 405
VI 6 CVI 106 CCVI 206 CCCVI 306 CDVI 406
VII 7 CVII 107 CCVII 207 CCCVII 307 CDVII 407
VIII 8 CVIII 108 CCVIII 208 CCCVIII 308 CDVIII 408
IX 9 CIX 109 CCIX 209 CCCIX 309 CDIX 409
X 10 CX 110 CCX 210 CCCX 310 CDX 410
XI 11 CXI 111 CCXI 211 CCCXI 311 CDXI 411
XII 12 CXII 112 CCXII 212 CCCXII 312 CDXII 412
XIII 13 CXIII 113 CCXIII 213 CCCXIII 313 CDXIII 413
XIV 14 CXIV 114 CCXIV 214 CCCXIV 314 CDXIV 414
XV 15 CXV 115 CCXV 215 CCCXV 315 CDXV 415
XVI 16 CXVI 116 CCXVI 216 CCCXVI 316 CDXVI 416
XVII 17 CXVII 117 CCXVII 217 CCCXVII 317 CDXVII 417
XVIII 18 CXVIII 118 CCXVIII 218 CCCXVIII 318 CDXVIII 418
XIX 19 CXIX 119 CCXIX 219 CCCXIX 319 CDXIX 419
XX 20 CXX 120 CCXX 220 CCCXX 320 CDXX 420
XXI 21 CXXI 121 CCXXI 221 CCCXXI 321 CDXXI 421
XXII 22 CXXII 122 CCXXII 222 CCCXXII 322 CDXXII 422
XXIII 23 CXXIII 123 CCXXIII 223 CCCXXIII 323 CDXXIII 423
XXIV 24 CXXIV 124 CCXXIV 224 CCCXXIV 324 CDXXIV 424
XXV 25 CXXV 125 CCXXV 225 CCCXXV 325 CDXXV 425
XXVI 26 CXXVI 126 CCXXVI 226 CCCXXVI 326 CDXXVI 426
XXVII 27 CXXVII 127 CCXXVII 227 CCCXXVII 327 CDXXVII 427
XXVIII 28 CXXVIII 128 CCXXVIII 228 CCCXXVIII 328 CDXXVIII 428
XXIX 29 CXXIX 129 CCXXIX 229 CCCXXIX 329 CDXXIX 429
XXX 30 CXXX 130 CCXXX 230 CCCXXX 330 CDXXX 430
XXXI 31 CXXXI 131 CCXXXI 231 CCCXXXI 331 CDXXXI 431
XXXII 32 CXXXII 132 CCXXXII 232 CCCXXXII 332 CDXXXII 432
XXXIII 33 CXXXIII 133 CCXXXIII 233 CCCXXXIII 333 CDXXXIII 433
XXXIV 34 CXXXIV 134 CCXXXIV 234 CCCXXXIV 334 CDXXXIV 434
XXXV 35 CXXXV 135 CCXXXV 235 CCCXXXV 335 CDXXXV 435
XXXVI 36 CXXXVI 136 CCXXXVI 236 CCCXXXVI 336 CDXXXVI 436
XXXVII 37 CXXXVII 137 CCXXXVII 237 CCCXXXVII 337 CDXXXVII 437
XXXVIII 38 CXXXVIII 138 CCXXXVIII 238 CCCXXXVIII 338 CDXXXVIII 438
XXXIX 39 CXXXIX 139 CCXXXIX 239 CCCXXXIX 339 CDXXXIX 439
XL 40 CXL 140 CCXL 240 CCCXL 340 CDXL 440
XLI 41 CXLI 141 CCXLI 241 CCCXLI 341 CDXLI 441
XLII 42 CXLII 142 CCXLII 242 CCCXLII 342 CDXLII 442
XLIII 43 CXLIII 143 CCXLIII 243 CCCXLIII 343 CDXLIII 443
XLIV 44 CXLIV 144 CCXLIV 244 CCCXLIV 344 CDXLIV 444
XLV 45 CXLV 145 CCXLV 245 CCCXLV 345 CDXLV 445
XLVI 46 CXLVI 146 CCXLVI 246 CCCXLVI 346 CDXLVI 446
XLVII 47 CXLVII 147 CCXLVII 247 CCCXLVII 347 CDXLVII 447
XLVIII 48 CXLVIII 148 CCXLVIII 248 CCCXLVIII 348 CDXLVIII 448
XLIX 49 CXLIX 149 CCXLIX 249 CCCXLIX 349 CDXLIX 449
L 50 CL 150 CCL 250 CCCL 350 CDL 450
LI 51 CLI 151 CCLI 251 CCCLI 351 CDLI 451
LII 52 CLII 152 CCLII 252 CCCLII 352 CDLII 452
LIII 53 CLIII 153 CCLIII 253 CCCLIII 353 CDLIII 453
LIV 54 CLIV 154 CCLIV 254 CCCLIV 354 CDLIV 454
LV 55 CLV 155 CCLV 255 CCCLV 355 CDLV 455
LVI 56 CLVI 156 CCLVI 256 CCCLVI 356 CDLVI 456
LVII 57 CLVII 157 CCLVII 257 CCCLVII 357 CDLVII 457
LVIII 58 CLVIII 158 CCLVIII 258 CCCLVIII 358 CDLVIII 458
LIX 59 CLIX 159 CCLIX 259 CCCLIX 359 CDLIX 459
LX 60 CLX 160 CCLX 260 CCCLX 360 CDLX 460
LXI 61 CLXI 161 CCLXI 261 CCCLXI 361 CDLXI 461
LXII 62 CLXII 162 CCLXII 262 CCCLXII 362 CDLXII 462
LXIII 63 CLXIII 163 CCLXIII 263 CCCLXIII 363 CDLXIII 463
LXIV 64 CLXIV 164 CCLXIV 264 CCCLXIV 364 CDLXIV 464
LXV 65 CLXV 165 CCLXV 265 CCCLXV 365 CDLXV 465
LXVI 66 CLXVI 166 CCLXVI 266 CCCLXVI 366 CDLXVI 466
LXVII 67 CLXVII 167 CCLXVII 267 CCCLXVII 367 CDLXVII 467
LXVIII 68 CLXVIII 168 CCLXVIII 268 CCCLXVIII 368 CDLXVIII 468
LXIX 69 CLXIX 169 CCLXIX 269 CCCLXIX 369 CDLXIX 469
LXX 70 CLXX 170 CCLXX 270 CCCLXX 370 CDLXX 470
LXXI 71 CLXXI 171 CCLXXI 271 CCCLXXI 371 CDLXXI 471
LXXII 72 CLXXII 172 CCLXXII 272 CCCLXXII 372 CDLXXII 472
LXXIII 73 CLXXIII 173 CCLXXIII 273 CCCLXXIII 373 CDLXXIII 473
LXXIV 74 CLXXIV 174 CCLXXIV 274 CCCLXXIV 374 CDLXXIV 474
LXXV 75 CLXXV 175 CCLXXV 275 CCCLXXV 375 CDLXXV 475
LXXVI 76 CLXXVI 176 CCLXXVI 276 CCCLXXVI 376 CDLXXVI 476
LXXVII 77 CLXXVII 177 CCLXXVII 277 CCCLXXVII 377 CDLXXVII 477
LXXVIII 78 CLXXVIII 178 CCLXXVIII 278 CCCLXXVIII 378 CDLXXVIII 478
LXXIX 79 CLXXIX 179 CCLXXIX 279 CCCLXXIX 379 CDLXXIX 479
LXXX 80 CLXXX 180 CCLXXX 280 CCCLXXX 380 CDLXXX 480
LXXXI 81 CLXXXI 181 CCLXXXI 281 CCCLXXXI 381 CDLXXXI 481
LXXXII 82 CLXXXII 182 CCLXXXII 282 CCCLXXXII 382 CDLXXXII 482
LXXXIII 83 CLXXXIII 183 CCLXXXIII 283 CCCLXXXIII 383 CDLXXXIII 483
LXXXIV 84 CLXXXIV 184 CCLXXXIV 284 CCCLXXXIV 384 CDLXXXIV 484
LXXXV 85 CLXXXV 185 CCLXXXV 285 CCCLXXXV 385 CDLXXXV 485
LXXXVI 86 CLXXXVI 186 CCLXXXVI 286 CCCLXXXVI 386 CDLXXXVI 486
LXXXVII 87 CLXXXVII 187 CCLXXXVII 287 CCCLXXXVII 387 CDLXXXVII 487
LXXXVIII 88 CLXXXVIII 188 CCLXXXVIII 288 CCCLXXXVIII 388 CDLXXXVIII 488
LXXXIX 89 CLXXXIX 189 CCLXXXIX 289 CCCLXXXIX 389 CDLXXXIX 489
XC 90 CXC 190 CCXC 290 CCCXC 390 CDXC 490
XCI 91 CXCI 191 CCXCI 291 CCCXCI 391 CDXCI 491
XCII 92 CXCII 192 CCXCII 292 CCCXCII 392 CDXCII 492
XCIII 93 CXCIII 193 CCXCIII 293 CCCXCIII 393 CDXCIII 493
XCIV 94 CXCIV 194 CCXCIV 294 CCCXCIV 394 CDXCIV 494
XCV 95 CXCV 195 CCXCV 295 CCCXCV 395 CDXCV 495
XCVI 96 CXCVI 196 CCXCVI 296 CCCXCVI 396 CDXCVI 496
XCVII 97 CXCVII 197 CCXCVII 297 CCCXCVII 397 CDXCVII 497
XCVIII 98 CXCVIII 198 CCXCVIII 298 CCCXCVIII 398 CDXCVIII 498
XCIX 99 CXCIX 199 CCXCIX 299 CCCXCIX 399 CDXCIX 499
C 100 CC 200 CCC 300 CD 400 D 500

Yayınlanma Tarihi : 03.11.2013 00:13:06

Roma Rakamları Yorumları ve Tartışma Forumları  
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik
 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Roma Rakamları"

Memet

B nin Roma rakamamları ile yazılışı

2014-12-25

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer (1) yorumu göster

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Roma Rakamları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Mart - 2015